Article Categories
[ Show ] All [ Hide ]
Clean Language
Article Selections
[ Show ] All [ Hide ]
 
 »  Home  »  Worldwide Clean  »  Czech
Czech
Articles and the Clean Language questions of David Grove written in or translated into Czech

Koncept čistého jazyka v psychoterapii
By Jan Nehyba & Jakub Lanc | Published 16 08 2013
Czech
Článek představuje tzv. „čistý jazyk“ ne-bo „čistý přístup“ – jeden z postmoderně orientovaných terapeutických přístupů vycházející z myšlenek Davida Grova. Jde o te­rapeutický přístup vyznačující se způso­bem vedení rozhovoru, specifickým v tom, že zajišťuje, aby vědomé obsahy terapeu­tova myšlení (z velké míry i neuvědomo­vané) zbytečně „ neznečišťovaly“ obsah tera­peutického rozhovoru – to umožňuje samot­nému klientovi ponořit se hlouběji do proce­sů jeho vlastní mysli a těla (vtělených pro­cesů). Kromě teoretických východisek se příspěvek zaměřuje na praktickou ukázku toho, jak je možné během rozhovoru „nechat vyvstávat“ metafory, sebereflexe, uvědomě­ní či „aha!“ momenty u klienta. Na závěr text nabízí diskuzi principů čistého přístupu a toho, do jaké míry může pro terapeuty být inspirací.
Czech Clean Questions
By admin admin | Published 29 07 2013
Czech
Clean Language questions in Czech, translated by Jan Nehyba and Jakub LancInsideClean Series 1-3


Penny Tompkins
James Lawley
Marian Way

Each series has
Four recorded workshops
+ extra resources
+ bonus material

Buy singly or as
discounted
bonus bundles


 

view all featured events