Article Categories
[ Show ] All [ Hide ]
Clean Language
Article Selections
[ Show ] All [ Hide ]
 
 »  Home  »  Worldwide Clean  »  Czech
Czech
Articles and the Clean Language questions of David Grove written in or translated into Czech

Koncept čistého jazyka v psychoterapii
By Jan Nehyba & Jakub Lanc | Published 16 08 2013
Czech
Článek představuje tzv. „čistý jazyk“ ne-bo „čistý přístup“ – jeden z postmoderně orientovaných terapeutických přístupů vycházející z myšlenek Davida Grova. Jde o te­rapeutický přístup vyznačující se způso­bem vedení rozhovoru, specifickým v tom, že zajišťuje, aby vědomé obsahy terapeu­tova myšlení (z velké míry i neuvědomo­vané) zbytečně „ neznečišťovaly“ obsah tera­peutického rozhovoru – to umožňuje samot­nému klientovi ponořit se hlouběji do proce­sů jeho vlastní mysli a těla (vtělených pro­cesů). Kromě teoretických východisek se příspěvek zaměřuje na praktickou ukázku toho, jak je možné během rozhovoru „nechat vyvstávat“ metafory, sebereflexe, uvědomě­ní či „aha!“ momenty u klienta. Na závěr text nabízí diskuzi principů čistého přístupu a toho, do jaké míry může pro terapeuty být inspirací.
Czech Clean Questions
By admin admin | Published 29 07 2013
Czech
Clean Language questions in Czech, translated by Jan Nehyba and Jakub Lanc

13-16 May 2022

W. Kirby, England

*** in person ***

Six of the world's leading clean facilitators will support your personal development using the whole range of Clean Language approaches

And, you can observe them working with others and ask questions to find out how they do what they so well.


cleanlearning.co.uk


view all featured events